Gedragscode

Bruins  I  administratie · belasting · advies werkt volgens de onderstaande principes:

Reglementair
Onze dienstverlening wordt getoetst aan de wettelijke kaders. Daarbinnen streven wij naar het optimale resultaat voor onze klanten.

Legaliteit
We adviseren niet over illegale zaken.

Discretie
Wij spreken nooit met derden over onze klanten. Er worden ook geen namen genoemd.

Fair play
Klanten krijgen alleen de werkelijke en reële waarde in rekening gebracht van het product of de geleverde dienst.

Respect
We gaan respectvol met elkaar om. Dit houdt in dat we elkaar de waarheid vertellen, maar wel op een fatsoenlijke manier.


Nieuws

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
Fax: 084-228 95 22
adviesno@spambruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751