Bruins | administratie · belasting · advies

Lid van Brancheorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
WhatsApp 06-4245 4562
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751

Privacyverklaring

Bruins  |  administratie · belasting · advies verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande privacyverklaring.

Contactgegevens

Het Hoekje 24
7913 BC  Hollandscheveld
www.bruinsadministratie.nl
advies@bruinsadminitratie.nl

Privacyverklaring
Om onze werkzaamheden te verrichten, verwerkt Bruins  |  administratie · belasting · advies (hierna: Bruins) persoonsgegevens. Het komt voor dat wij daarbij samenwerken met derden. Dat betekent dat persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden aan derden, daarbij rekening houden dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw gegevens. Persoonsgegevens worden door Bruins zorgvuldig verwerkt en veilig bewaard. Via deze privacy verklaring wordt vermeld voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt. Het verzamelen van persoonsgegevens beperkt zich alleen tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de opdracht of overeenkomst waarvoor ze worden verwerkt. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer Bruins  daartoe wettelijk verplicht is. Bruins neemt passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en u kunt uw persoonsgegevens op aanvraag inzien, corrigeren of laten verwijderen. Dit privacy statement geldt voor alle klanten die een product of dienst afnemen van Bruins  en voor alle gebruikers van de website www.bruinsadministratie.nl.

Welke persoonsgegevens verwerkt Bruins ?
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IBAN

Hoe gebruikt Bruins uw persoonsgegevens?
 – Voor het uitvoeren van onze dienstverlening worden klanten en leveranciers gebeld en/of gemaild. – Om betaling door klanten en aan leveranciers af te handelen
– Om nieuwsbrieven en updates te versturen via e-mail
– Om goederen en diensten bij klanten te kunnen afleveren
– Om het bezoekersverkeer van de website in te zien

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Na het beëindigen van een overeenkomst of relatie wordt deze informatie niet automatisch verwijderd. Deze informatie blijft op een desktop en een externe server beveiligd opgeslagen. Natuurlijk kunt u via advies@bruinsadministratie.nl een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Uitgesloten hiervan is de data die door Bruins wettelijk moet worden bewaard voor bijvoorbeeld de belastingdienst. Ook kunt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren, en/of uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken. Ook kunt u Bruins vragen om uw gegevens over te dragen aan u of een andere, door u genoemde organisatie. U kunt uw verzoek mailen naar advies@bruinsadministratie.nl. Heeft u twijfels over het bewaren van uw persoonsgegevens door Bruins? U kunt een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligt Bruins uw gegevens?
Bruins neemt ten minste de volgende maatregelen om uw gegevens te beschermen:
– Computers beveiligd met wachtwoord en 2-staps verificatie
– E-mailprogramma’s beveiligd met wachtwoord

Sociale media
Bruins is via profielen van Johannes Prakken op verschillende sociale media te vinden, zoals Twitter. Wanneer u ons volgt op sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Johannes Prakken volgt ook zelf sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op uw sociale media.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website. Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Dit doen wij om het gebruik van onze website eenvoudig te maken. Met behulp van analytische cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://bit.ly/2kpuo7J

Delen van relatiegegevens met derden
Bruins  |  administratie · belasting · advies verkoopt uw gegevens niet aan derden. Gegevens worden uitsluitend verstrekt, als het nodig is om een opdracht of overeenkomst met u uit te voeren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gepubliceerd op 16-12-2021

Lid van Branchorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
Fax: 084-228 95 22
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751