Bruins | administratie · belasting · advies

Lid van Brancheorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
WhatsApp 06-4245 4562
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751

Links

Regelingen, belastingen, politiek etc. Veel is via onderstaande links te vinden. Werkt een link niet (meer)? Meldt het de webmaster.

Belastingdienst: Fiscale regels, nieuws en formulieren van de belastingdienst.

Toeslagen: Over recht op en programma’s voor o.a. zorgtoeslag, kindertoeslag etc.

UWV: Over werknemersverzekeringen.

Werk: Over werk en uitkering.

Overheid en Rijksoverheid: Centraal “elektronische loketten” voor overheidsinformatie, de laatste alleen voor centrale overheid. Op Overheid o.a. officiële bekendmakingen (opvolger Staatscourant), (web-) adressen ministeries etc.

Eerste Kamer en Tweede Kamer: De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer het parlement. De Eerste Kamer kan alleen wetsvoorstellen goed- of afkeuren. De Tweede Kamer kan wetvoorstellen indienen, wijzigen en goed- of afkeuren.

DigiD: Aanvragen van een DigiD-code voor overheidsdiensten.

Notaris: Diverse onderwerpen waarbij de notaris een hoofdrol speelt.

Rechtspraak: Uitspraken van rechters (niet alle!) en o.a. register van insolventies ofwel faillissementen, surseances en schuldsaneringen.

SNN: Samenwerkingsverband Noord Nederland (drie noordelijke provincies), verstrekker van subsidies en stimulator van de economische groei in het noorden.

MKB: Belangenbehartiger van het Midden- en Kleinbedrijf in Nederland.

KVK: Kamer van Koophandel. Uittreksels, jaarrekeningen en meer.

Politie: Politieberichten en (beperkt) aangifte doen via internet.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Ontwikkelingen in onder andere economie & bevolking, met link naar Statline, waar alle verzamelde cijfers en trends zijn op te zoeken.

Lid van Branchorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
Fax: 084-228 95 22
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751