Bruins | administratie · belasting · advies

Lid van Brancheorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
WhatsApp 06-4245 4562
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751

Informatie van de Belastingdienst

Op verschillende manieren kunnen wij informatie over u van de belastingdienst krijgen. Dit is steeds per belastingjaar geregeld. Wanneer wij een aanvraag hiervoor gedaan hebben, stuurt de belastingdienst daarover een brief. In sommige brieven staat een code, die wij nodig zijn. Op ieder moment kunt u de toestemming intrekken. Hierna een verdere uitleg per soort.

Servicebericht aanslagen (SBA)
Aanslagen inkomstenbelasting en premie zorgverzekeringswet. Eventueel ook voor omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Een paar weken na de aanvraag zijn de aanslagen voor ons opvraagbaar.

Servicebericht toeslagen (SBT)
Zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Na de aanvraag door ons ontvangt u een brief met een code. Deze code zijn wij nodig om de gegevens werkelijk te krijgen. Let op: de code heeft een beperkte geldigheidsdatum. Daarbij merk ik op dat de informatie die de belastingdienst ons stuurt, de situatie van dat moment weergeeft. Wanneer u zelf toegang heeft tot uw toeslagen met behulp van DigiD, dan is het raadzaam dit bij een bezoek aan ons kantoor bij de hand te houden. Vooral bij wisselende omstandigheden kan het verhelderend zijn op de site van de belastingdienst een actueel overzicht te zien.

Vooringevulde aangifte (VIA)
Onder meer werkgevers, uitkeringsinstanties, banken en gemeenten sturen veel informatie naar de belastingdienst. De belastingdienst gebruikt deze gegevens om een ingediende aangifte te controleren. Voor ons is dat echter ook een controlemiddel om te kijken of bepaalde gegevens compleet zijn. Na de aanvraag door ons ontvangt u een brief met een code. Deze code zijn wij nodig om de gegevens werkelijk te krijgen. Let op: de code heeft een beperkte geldigheidsdatum.

Overigens heeft de belastingdienst ook veel gegevens niet: onder andere zorgkosten, studiekosten, kosten in verband met de hypotheek. In onze checklist staan meer voorbeelden.

U kunt een code per post sturen of langsbrengen, maar per mail mag ook. Een afbeelding van de zogeheten activatiecode met BSN-nummer is voldoende.

Lid van Branchorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
Fax: 084-228 95 22
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751