Bruins | administratie · belasting · advies

Lid van Brancheorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
WhatsApp 06-4245 4562
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751

Digitaal informatie naar Bruins Administratie

Veel gegevens die nodig zijn voor een aangifte inkomstenbelasting zijn digitaal beschikbaar: jaaropgaven van inkomen en bankrekeningen, de WOZ-waarde van de woning. U kunt dit thuis printen maar het mag ook in digitale vorm naar ons gestuurd.

Omdat email als minder veilig beschouwd wordt, is het mogelijk documenten via een portaal te uploaden. Wanneer u dat wenst, stuurt u ons dan een mail met het verzoek het portaal voor u te activeren. Overigens is op dit portaal ook een checklist opgenomen en kan het op termijn ook dienen als archief voor uw fiscale administratie.

Daarnaast kunt u gegevens nog steeds per mail sturen. Wanneer het meer dan een paar opgaven zijn en u wenst geen gebruik van ons portaal te maken dan kan een service als WeTransfer ook uitkomst bieden.

Lid van Branchorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
Fax: 084-228 95 22
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751