Bruins | administratie · belasting · advies

Lid van Brancheorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
WhatsApp 06-4245 4562
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bruins  |  administratie · belasting · advies is aangesloten bij de NOAB, en werkt volgens de algemene voorwaarden zoals deze door de NOAB zijn opgesteld. Hier kunt u deze algemene voorwaarden downloaden. Indien u liever een exemplaar via de gewone post ontvangt, kunt u dat hier aangeven.

Identificatie- en meldingsplicht

We hebben beroepsmatig te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Identificatie

Als financiële dienstverlener zijn wij verplicht uw identiteit vast te stellen. Voor de meeste klanten geldt dat zij natuurlijk persoon zijn. U kunt zich dan identificeren met een geldig paspoort, Europese reiskaart of Nederlands rijbewijs.

Wanneer onze klant een Nederlands rechtspersoon is stellen wij de identiteit vastgesteld aan de hand van een gewaarmerkt uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. Een andere mogelijkheid is met behulp van een door een in Nederland gevestigde notaris opgemaakte akte. Bovendien moet van de vertegenwoordiger van de rechtspersoon, meestal is dat de directeur-aandeelhouder, de identiteit worden vastgesteld.

Van de buitenlandse rechtspersoon en de vertegenwoordigers daarvan wordt de identiteit vastgesteld aan de hand van officiële documenten uit het land van herkomst van de rechtspersoon.

Melding Ongebruikelijke Transacties

Op grond van deze wet zijn wij verplicht een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie die we constateren bij een klant te melden aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.

Lid van Branchorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
Fax: 084-228 95 22
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751