Bruins | administratie · belasting · advies

Lid van Brancheorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
WhatsApp 06-4245 4562
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751

Werken met Bruins

  • Wat kan Bruins  |  administratie · belasting · advies voor mij betekenen als ondernemer?

Verzorging van uw financiële administratie, het opstellen van de jaarrekening, de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, het verzorgen van de salarisadministratie en advisering over onder andere de rechtsvorm, de administratieve organisatie en financiële zaken. Zie ook diensten.

  • Wat kan Bruins | administratie · belasting · advies voor mij betekenen als particulier?

Het opstellen van uw aangifte inkomstenbelasting en adviseren over de fiscale en financiële aspecten bij veranderingen in uw privé-situatie. Zie ook diensten.

  • Hoe berekent Bruins | administratie · belasting · advies de kosten voor diensten en advies?

Onze facturen zijn gebaseerd op het aantal voor u gewerkte uren vermenigvuldigd met het voor de betreffende werkzaamheden geldende uurtarief. Voor sommige (kleinere) werkzaamheden geldt een vast tarief. In het algemeen krijgt u van te voren een inschatting van de kosten.

  • Voor welke bedrijven werkt Bruins | administratie · belasting · advies?

De namen van onze klanten zijn vertrouwelijk. Zoals vastgelegd in onze gedragsregels zullen wij die namen niet zonder hun toestemming vermelden. Wij geven echter wel een overzicht van de branches waarin onze klanten actief zijn. Een aantal klanten presenteert hun onderneming op onze site.

  • Hoe is de geheimhouding van mijn gegevens gewaarborgd?

Op grond van onze gedragsregels en onze algemene voorwaarden doen wij nooit uitlatingen over onze klanten aan derden en geven wij de namen van of informatie over onze klanten niet aan derden zonder hun expliciete toestemming. Ook binnen ons kantoor gaan wij discreet om met informatie van en over onze klanten.

  • Welke informatie moet ik aanleveren als nieuwe klant?

Aan nieuwe klanten vragen wij altijd om op het basisformulier dienstverlening de algemene gegevens in te vullen. Dit formulier kunt u ook meenemen naar het eerste gesprek en samen met ons invullen.

Lid van Branchorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
Fax: 084-228 95 22
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751