Bruins | administratie · belasting · advies

Lid van Brancheorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
WhatsApp 06-4245 4562
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751

Wat wij van u verwachten

Opdrachten verstrekken en intrekken

De meeste werkzaamheden zullen wij pas voor u verrichten nadat u daar opdracht toe heeft gegeven en akkoord bent gegaan met de geoffreerde bedragen. Afhankelijk van de soort opdracht (advisering, aangifte, jaarrekening) beschouwen wij de verleende opdracht als doorlopend en gaan er dus vanuit dat wij uw aangifte en/of jaarrekening het volgende jaar weer mogen opstellen. Deze werkzaamheden worden door ons ruim van tevoren ingepland. Wilt u de opdracht intrekken, doet u dat dan tijdig en schriftelijk.

Aanlevering van informatie
Voor veel van onze werkzaamheden zijn wij afhankelijk van de informatie die u als klant verstrekt. Wij verwachten dat u alle informatie aanlevert die relevant is voor door ons te verzorgen werkzaamheden. Om u daarbij te helpen, hebben wij diverse checklisten opgesteld.

Melding van klachten
Mocht u niet tevreden zijn over ons werk in het algemeen of specifieke werkzaamheden van een medewerker van ons kantoor, dan stellen wij het op prijs als u ons dat vertelt. Wij zullen er alles aan doen om uw ontevredenheid weg te nemen. Meer over klachtenbehandeling.

Vragen over de factuur
Mocht u vragen of opmerkingen over een factuur hebben, dan verzoeken wij u binnen 8 dagen te reageren. Na deze termijn gaan wij er vanuit dat de factuur geen onduidelijkheden of onjuistheden bevat en dat betaling binnen de termijn zal plaatsvinden.

Betaling van declaraties
We vragen u onze declaratie te betalen binnen twee weken. Wij zien het als een vorm van waardering als onze rekeningen binnen de betaaltermijn worden voldaan.

De uiterste betaaltermijn is 30 dagen. Als de factuur na deze termijn van 30 dagen niet door u is betaald, zullen wij u schriftelijk of telefonisch benaderen.

Ontvangen wij daarna geen betaling, dan sturen wij een tweede en laatste herinnering. Mocht ook na deze herinnering betaling uitblijven, dan zullen wij de vordering overdragen aan een deurwaarder. Bovendien voeren we vanaf de tweede herinnering geen werkzaamheden meer voor u uit.

Betalingsregeling
Mocht direct na ontvangst van de declaratie al duidelijk zijn dat u die niet binnen de termijn kunt betalen, dan vernemen wij dat graag direct. Wellicht kunnen wij dan een betalingsregeling treffen. We doen dat alleen als u tijdig en eerlijk meldt dat tijdige betaling niet mogelijk is.

Lid van Branchorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
Fax: 084-228 95 22
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751