Bruins | administratie · belasting · advies

Lid van Brancheorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
WhatsApp 06-4245 4562
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751

Huur bedrijfspand: dubbel betalen voor prijsstijging energie?

De prijzen voor energie zijn de afgelopen tijd fors gestegen. Berichten over snackbars die hun openingstijden beperken en bakkers die noodgedwongen stoppen verschijnen in de krant. Tot overmaat van ramp wordt doorgaans jaarlijks de huur verhoogd volgens de prijsindexcijfers van het CBS. Maar is dat laatste wel reëel?

De prijsindexcijfers van het CBS worden op dit moment sterk beïnvloedt door de stijging van de prijzen van elektra en gas. Te sterk, ook volgens het CBS zelf.

Niet eens zo heel kort door de bocht kan je gerust stellen dat door toepassing van de prijsindexcijfers op de huurprijzen de ondernemer dubbel de klos is: via de nota van de energiemaatschappij en via de nota van de verhuurder. Nu kan je zeggen contract is contract, maar zo eenvoudig is dat niet. Ook tijdens corona zijn huurkortingen gegeven, al was voor sommige huurders een uitspraak van de rechter nodig om dat voor elkaar te krijgen.

Wat is nu de invloed van de energieprijs op dat prijsindexcijfer? Dat kan ik helaas niet goed achterhalen. Wel blijkt uit voorlopige berekeningen dat de te sterke invloed van energieprijzen 2,5 tot 4,5 procentpunt te zijn. Maar je kan je afvragen, in hoeverre energieprijzen überhaupt invloed moeten hebben op huurprijzen, of dat nu om woningen of bedrijfspanden gaat. Want energie heeft nauwelijks invloed op de kosten die de verhuurder maakt. Wat dat betreft een schot voor de boeg: in oktober was het aandeel “huisvesting en energie” 8,4 procentpunt van de 14,3%, ofwel bijna 60% aandeel. Dus je zou kunnen bepleiten dat de huurverhoging tot 40% van de ‘normale berekening’ beperkt moet blijven.

Alle reden dus om proactief je verhuurder te benaderen, ruim voorafgaand aan de normale datum van verhoging. Of zelfs, als die mogelijkheid er is, voorafgaand aan de uiterste datum van opzegging.

Bron: CBS

 

Lid van Branchorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
Fax: 084-228 95 22
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751