Bruins | administratie · belasting · advies

Lid van Brancheorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
WhatsApp 06-4245 4562
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751

Links

Regelingen, belastingen, politiek etc. Veel is via onderstaande links te vinden. Werkt een link niet (meer)? Meldt het de webmaster.

Belastingdienst
Fiscale regels, nieuws en formulieren van de belastingdienst.

Toeslagen
Over recht op en programma’s voor o.a. zorgtoeslag, kindertoeslag etc.

DigiD
Aanvragen van een DigiD-code voor overheidsdiensten.

Overheid en Rijksoverheid
Centraal “elektronische loketten” voor overheidsinformatie, de laatste alleen voor centrale overheid. Op Overheid o.a. officiële bekendmakingen (opvolger Staatscourant), (web-) adressen ministeries etc.

Werk
Over werk en uitkering.

UWV
Over werknemersverzekeringen.

Notaris
Diverse onderwerpen waarbij de notaris een hoofdrol speelt.

Rechtspraak
Uitspraken van rechters (niet alle!) en o.a. register van insolventies ofwel faillissementen, surseances en schuldsaneringen.

SNN
Samenwerkingsverband Noord Nederland (drie noordelijke provincies), verstrekker van subsidies en stimulator van de economische groei in het noorden.

Eerste Kamer en Tweede Kamer
De Eerste Kamer vormt samen met de Tweede Kamer het parlement. De Eerste Kamer kan alleen wetsvoorstellen goed- of afkeuren. De Tweede Kamer kan wetvoorstellen indienen, wijzigen en goed- of afkeuren.

MKB
Belangenbehartiger van het Midden- en Kleinbedrijf in Nederland.

KVK
Kamer van Koophandel.

Politie
Politieberichten en (beperkt) aangifte doen via internet.

Lid van Branchorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
Fax: 084-228 95 22
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751