Bruins | administratie · belasting · advies

Lid van Brancheorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
WhatsApp 06-4245 4562
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751

Accountantsverklaring

Ik moet een accountantsverklaring hebben bij de jaarrekening. Kunnen jullie mij helpen de zaken goed aan te leveren bij de accountant?

Een accountantsverklaring, bijvoorbeeld bij de jaarrekening, mag alleen worden afgegeven door een accountant administratieconsulent of een registeraccountant. Zo’n accountant is lid van de NBA (voorheen: NOvAA of NIVRA).

Hier zijn een paar kanttekeningen bij te plaatsen:

 1. Bij kleine ondernemingen is een accountantsverklaring geen wettelijk vereiste. De onderneming is “klein” bij 2 van de 3 volgende kenmerken:
  – balanstelling lager dan 6 miljoen;
  – omzet minder dan 12 miljoen;
  – minder dan 50 werknemers.
  Er kunnen natuurlijk andere redenen zijn om een accountantsverklaring te vragen. Bijvoorbeeld als het eigendom en de directie niet gelijk is.
 2. Niet zelden wordt standaard om een “accountantsverklaring” gevraagd terwijl daar geen wettelijke basis voor is. En ook wanneer er vanuit de aard van de verklaring ook geen noodzaak toe is, bijvoorbeeld voor sommige verzekeringen.
 3. Door onze brancheorganisatie NOAB wordt, wegens de kwaliteitseisen die aan haar leden worden gesteld, in voorkomende gevallen gepleit voor het toestaan van een verklaring van een NOAB-lid. Dit kan bijvoorbeeld bij subsidies het geval zijn. Vraagt u een subsidie aan die een “accountantsverklaring” vereist, vraag dan waarom niet kan worden volstaan met een verklaring van een administratiekantoor die is aangesloten bij de NOAB.

Om op de vraag terug te komen: jazeker kan Bruins  |  administratie · belasting · advies helpen bij de werkzaamheden die de accountant vraagt. Indien gewenst kunnen wij de gehele jaarrekening samenstellen, inclusief dossierstukken voor bijvoorbeeld afschrijvingen en lonen.

Lid van Branchorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
Fax: 084-228 95 22
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751