Bruins | administratie · belasting · advies

Lid van Brancheorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
WhatsApp 06-4245 4562
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751

Zakelijk investeren in energietechnieken? Laat de belastingdienst meebetalen.

En vergeet dit niet op tijd aan te vragen

Als ondernemer weet u waarschijnlijk wel dat wanneer u investeert in inventaris of gebouwen u mogelijk recht hebt op een extra aftrek op de winst, waardoor u minder belasting betaalt.

16 oktober 2023

Dat noemen we vaak investeringsaftrek, maar dat is een overkoepelende naam. De officiële naam is kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Bij investeringen in een jaar tussen de € 2.601 en € 63.716 is die aftrek 28% van de investering. In tabel:

Investeringen in milieu- en energietechnieken

Minder bekend zijn een drietal ondersteuningen die ook onder de investeringsaftrek vallen: Milieu-investeringsaftrek (MIA), Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) en Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor wie van plan is te investeren in milieu- en/of energietechnieken is het advies: kijk of extra ondersteuning mogelijk is. Ieder jaar wordt door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) twee lijsten gepubliceerd met de technieken die daarvoor in aanmerking komen. Die is zowel in PDF-vorm (een lijst voor energie en een voor milieu) als in een gebruiksvriendelijker databasevorm te doorzoeken.

Voor deze investeringen zijn veel (technische) voorwaarden. Je zou hopen dat de leverancier, voor wie dit toch een uitstekend verkoopargument is, de koper daarop wijst en zo mogelijk een aanvraag verzorgd. Helaas is dat vaak niet het geval.

Hoewel het een ondersteuning is die in de belastingaangifte verwerkt moet worden, is voorafgaand aan die aangifte namelijk een aanvraag bij het RVO nodig. Deze aanvraag moet binnen 3 maand nadat de opdracht is gegeven aan de leverancier.

Ik verwijs daarom nog maar eens naar de titel: Laat de belastingdienst meebetalen. En vergeet dit niet op tijd aan te vragen

NOAB KEURMERK

De Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) is een branchevereniging met ruim 1.000 aangesloten kantoren.

Deze aangesloten administratie- en belastingadvieskantoren bedienen tezamen ongeveer 175.000 ondernemers in het MKB-segment, waarbij het ontzorgen, begeleiden en adviseren van de ondernemer centraal staat.

NOAB-keurmerk banner_03

Lid van Branchorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
Fax: 084-228 95 22
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751