Bruins | administratie · belasting · advies

Lid van Brancheorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
WhatsApp 06-4245 4562
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751

Wat u van ons mag verwachten

Schatting belastbaar inkomen

In de meeste gevallen kijken we bij het derde kwartaal wat de verwachte belastingdruk zal zijn en of de voorlopige aanslag daar op aangepast moet worden. Dit wordt overigens in overleg met de klant vastgesteld. Ook op andere momenten in het jaar kunnen wij aanleiding zien zo’n aanslag aan te passen.

Deskundigheid
Vanzelfsprekend kunt u van ons gedegen kennis verwachten van belastingregels en de eisen die aan een administratie of jaarrekening worden gesteld.

Contactpersoon
Als klant krijgt u een contactpersoon toegewezen, die u met alle soorten vragen en verzoeken kunt benaderen. Mogelijk beantwoordt hij deze vragen niet zelf of verricht hij de werkzaamheden niet zelf, maar hij blijft hiervoor wel uw aanspreekpunt.

Bewaking van planning
U kunt van ons verwachten dat wij de planning in de gaten houden, zoals voor de indiening van aangiften en bezwaarschriften.

Kleine noodzakelijke werkzaamheden
Werkzaamheden die niet meer dan een uur in beslag nemen en die naar ons inzicht noodzakelijk zijn, voeren wij zonder overleg uit tegen het geldende uurtarief. Voor werkzaamheden die langer dan een uur in beslag nemen, vragen wij vooraf uw akkoord.

Uitstel aanvragen
Wij vragen voor de aangifte van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting altijd uitstel aan. U hoeft daar niet om te vragen. Dit geeft ons ruimte om de behandeling van aangiften te spreiden. Wij vragen het uitstel aan volgens de regels van de Belastingdienst. Zowel het aanvragen van uitstel als het indienen van de schatting zijn standaard werkzaamheden, waarvoor wij niet per keer uw toestemming vragen.

Geheimhouding
Alle informatie die u ons verstrekt, behandelen wij volkomen vertrouwelijk. Zie ook onze gedragscode en leveringsvoorwaarden.

Facturering

Wij factureren over het algemeen per kwartaal, na afloop verwerking van de administraties, of direct na opleveren van het jaarwerk. Op onze factuur treft u een specificatie aan van onze werkzaamheden en de kosten daarvan.

Lid van Branchorganisatie

We zijn aangesloten bij de NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen.

Lees meer »

Bezoek en postadres:

Het Hoekje 24
7913 BC Hollandscheveld
Tel: 0528-34 35 59
Fax: 084-228 95 22
advies@bruinsadministratie.nl
KvK-nummer: 04083751